Sobre FSC

SOBRE FSC

FSC és el sistema de certificació forestal més fiable

La missió d’FSC consisteix a promoure una gestió forestal ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable a tot el món. Ha desenvolupat un pla a escala global per a la qual cosa lidera uns estàndards nacionals de gestió forestal i un sistema de certificació per als gestors forestals que es comprometin a aplicar-los.

A més d’un sòlid procés de verificació independent de l’acompliment d’aquests gestors forestals, les normes de cadena de custòdia, un sistema de certificació per a distribuïdors i productors, i una protecció del registre de marca, FSC ha creat l’etiqueta de productes forestals més coneguda i fiable del món. Aquesta etiqueta permet que tant les empreses privades com les administracions públiques i els consumidors finals donin suport a aquesta gestió forestal amb la seva opció de compra.

El sistema d’FSC es basa en un procés de presa decisions, supervisió i avaluació en què participen múltiples parts interessades i que aposta per garantir un equilibri constant. D’aquesta manera, es dona veu a organitzacions mediambientals i socials, sindicats i representants de poblacions indígenes, al mateix temps que es tenen molt en compte els interessos de les grans i petites empreses.

FSC al món i a Espanya

En l’actualitat, la gestió forestal FSC abasta més de 226 milions d’hectàrees dels terrenys forestals productius del món, i compta amb la participació de més de 50.000 empreses i 200.000 petits productors forestals.

A la Unió Europea (UE), més del 25% dels boscos productius tenen la certificació FSC i els sistemes de contractació pública verda de diversos països es beneficien de la presència d’unes 15.000 empreses de producció i comercialització certificades FSC.

A Espanya, FSC té certificades 361.522 hectàrees i 45.033 unitats de gestió forestal. Hi ha, a més, 1.281 certificats de cadena de custòdia FSC (COC) que impliquen 1.741 empreses certificades.

Així mateix, FSC és el sistema preferit majoritàriament pel moviment mediambiental global. Aquest moviment treballa perquè no abaixem la guàrdia assenyalant febleses i casos d’abús. La protecció jurídica dels nostres logotips, i també el procediment de presentació de queixes, garanteixen un tractament eficaç de totes les denúncies presentades.