Fusta Certificada FSC

FUSTA CERTIFICADA FSC®

Què és la
certificació FSC?

La certificació forestal FSC confirma que el bosc s’està gestionant amb la màxima cura. Així es preserva la diversitat biològica i es beneficien les vides de les poblacions i els treballadors locals; també garanteix que sustenta la viabilitat econòmica.

La certificació FSC de cadena de custòdia verifica d’una manera fiable i rigorosa que els productes d’origen forestal provenen de fonts controlades, i que han estat identificats i separats del material no certificat i no controlat al llarg de tota la cadena de subministrament (des del bosc fins al mercat) sense barrejar-se amb altres fustes d’origen dubtós.

Quins avantatges té utilitzar fusta certificada FSC a la meva casa?

La fusta té molts avantatges constructius en comparació amb altres materials, però podria procedir de tales abusives i no sostenibles. Per evitar-ho, resulta fonamental triar fusta certificada FSC.

FSC és la solució de gestió forestal sostenible més fiable del món, perquè afegeix beneficis ambientals, socials i econòmics als projectes de construcció. Així mateix, ajuda a complir els diferents reglaments ambientals, com ara l’EUTR (Reglament de la Fusta de la Unió Europea), de manera que tracta qüestions ecològiques i socials en boscos de tot el planeta.

Quines “fustes dolentes” rebutja la certificació FSC?

Fusta obtinguda il·legalment.

Fusta obtinguda a costa de violar els drets tradicionals i humans.


Fusta obtinguda en boscos on els alts valors de conservació (AVC) estan amenaçats per les activitats extractives.


Fusta procedent de boscos que no tenen plans de gestió forestal estrictes.


Fusta obtinguda en plantacions que ocupen boscos naturals destruïts.


Fusta provinent de boscos on es planten arbres transgènics.

Quins beneficis mediambientals té utilitzar fusta certificada FSC?

Perquè és ecològic i socialment responsable. Sempre que hagi estat produït de manera sostenible, incrementar el component de fusta en un edifici en redueix l’impacte mediambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. A més, pot ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

No obstant això, la tala il·legal i les pràctiques forestals insostenibles soscaven els beneficis mediambientals i socials de l’ús de la fusta. Per aquesta raó, la certificació de la fusta resulta tan important i eficaç, sobretot si es duu a terme complint el sistema global de certificació FSC.

En els pròxims anys, la demanda de productes forestals s’incrementarà a causa del creixement de la població i el consum, de més demanda de bioenergia i del sorgiment de l’economia basada en productes biològics (que, entre altres coses, substituirà al petroli com a font de plàstics). Per tot això és encara més important promoure una gestió sostenible dels boscos mitjançant pautes de compra responsable basades en els estàndards d’FSC.

Per què és més saludable
utilitzar fusta certificada FSC?

La fusta és un material natural amb propietats higrotèrmiques que afegeixen confort i salut a la llar. Aporta estètica i és agradable al tacte i a l’olfacte. És un bon aïllant acústic i, amb la fusta, la llum natural resulta més càlida.

És un material de construcció que ofereix múltiples avantatges: és bonic, fàcil de treballar, renovable i reciclable, de baix consum energètic i d’alt rendiment. A més, augmentar l’ús de la fusta en l’àmbit de la construcció redueix la petjada mediambiental dels edificis des del principi i al llarg de la seva vida útil.

L’acer exigeix un consum d’energia 24 vegades major que la producció de fusta.

El formigó genera 0,14 tones d’emissions de CO2 per metre cúbic.

En contrast amb això, la fusta absorbeix aproximadament 0,9 tones de CO2 per metre cúbic i emmagatzema el carboni fins que la fusta finalment es descompon o es crema.

Per tot això, augmentar la presència de fusta com a component d’edificis suposa una aportació important per mitigar el canvi climàtic.